Ara
  • Cut Medya

TUTUNDURMA NEDİR?

Sözlük anlamına baktığımızda, tutundurma kelimesinin "Belirli bir düşünce, görüş, mal ve hizmetin tüketicilere benimsetilmesi" anlamına geldiğini görürüz.


Tutundurma, tutumları ve davranışları etkilemek için satıcılar ile potansiyel alıcılar veya kanaldaki diğer üyeler arasındaki bilgi iletişimidir.


Daha geniş anlamda ise; "Bir işletmenin ürünlerinin satışını kolaylaştırmak adına üretici ya da pazarlamacı işletmenin denetimi altında yürütülen, müşteriyi ikna etme amacına yönelik, bilinçli, programlanmış ve eş güdümlü faaliyetlerden oluşan bir iletişim sürecidir" şeklinde tanımlanabilir.

37 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Tutundurma faaliyetlerinde hangi araçlardan yararlanılır?

5 farklı araçtan yararlanılır. Bunlar: -reklam -satış geliştirme -halkla ilişkiler -kişisel satış ve -doğrudan pazarlamadır. Reklam: Mal, hizmet veya fikirlerin belirli bir kişi veya kuruluş tarafında