top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıCut Medya

Tutundurma faaliyetlerinde hangi araçlardan yararlanılır?

5 farklı araçtan yararlanılır. Bunlar:


-reklam -satış geliştirme -halkla ilişkiler -kişisel satış ve -doğrudan pazarlamadır.


Reklam: Mal, hizmet veya fikirlerin belirli bir kişi veya kuruluş tarafından bir bedel karşılığında, yüz yüze olmayan şekilde sunumu ve tutundurulması etkinliğine verilen addır.


Satış Geliştirme: Bir mal veya hizmetin kısa süre içinde alımını ya da satışını teşvik eden tutundurma aracıdır.


Halkla İlişkiler: İşletmenin en uygun yayın araçlarını kullanarak çeşitli halk kesimleriyle iyi ilişkiler kurmak, iyi bir işletme imajı oluşturmak ve işletme hakkında olumsuz dedikoduları, söylentileri ve olayları karşılamak ve önlemek amacıyla yürütülen faaliyetlerdir.


Kişisel Satış: Satışları gerçekleştirmek ve müşterilerle ilişki kurmak amacı ile işletmenin satış gücü tarafından yapılan yüz yüze sunum faaliyetlerine verilen isimdir.


Doğrudan Pazarlama: Hedeflenen bireysel müşterilere hem çabuk cevap (tepki) vermek hem de müşterilerle iyi ilişkileri sürdürmek için telefon, faks, e-mail, internet ve diğer haberleşme yollarıyla direk bağlantı kurmaktır.61 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

FABRİKA TANITIM FİLMİ ÇEKİMİ NEDİR? NEREDE YAPTIRILMALIDIR?

Tanıtım Filmi reklamın başlangıç aşamasıdır. Bir fabrika kurulduğunda pazarlamada kullanmak üzere ilk iş tanıtım filmini çektirmek olmalıdır. Sizlerin uzun uzun cümleerle anlatacağınızı tanıtım filmi

TUTUNDURMA NEDİR?

Sözlük anlamına baktığımızda, tutundurma kelimesinin "Belirli bir düşünce, görüş, mal ve hizmetin tüketicilere benimsetilmesi" anlamına geldiğini görürüz. Tutundurma, tutumları ve davranışları etkilem

bottom of page