top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıCut Medya

Reklamlar tüketici davranışlarına ne tür etkilerde bulunur?

Reklam, tüketici tutum ve davranışlarını etkileyerek belirli bir ürün ya da markayı satın almaya teşvik etme amacı taşır. Reklamın amacına ulaşması için mesajların tüketiciye etkili şekilde iletilmesi gerekir. Markaya ait ürünlerden haberdar eder ve ürün özellikleri hakkında bilgi vererek tüketiciyi bilgilendirir, satın almaya yönlendirir.


Bir reklam hazırlanırken tüketicinin hangi satın alma güdüsüne hitap edileceğine dikkat edilmelidir. Sevilme, beğenilme, belli bir gruba ait olma, takdir edilme vb ihtiyaçlara sahip tüketicilere hazırlanacak reklamlarda, bu ihtiyaçları giderecek güdüler ile ürün arasındaki ilginin kurulması önem kazanır. Öte yandan güç ve başarının ön planda olması gereken reklamlarda; ürünün tüketiciye katacağı farklılık, başarı kazanma hissi ön plana çıkarılmalıdır.


Tüketiciler, sürekli reklama maruz kalmakta, dolayısıyla reklama olan ilgileri ve reklamı algılamaları zorlaşmaktadır. Tüketicinin ilgisini yüksek düzeyde tutmak için aşırı tekrardan kaçınılmalı, sıradanlıktan uzak yaratıcı reklamlar yapılmalıdır. Tüketici davranışlarının yönlendirilmesi açısından bilgilendirme önemli bir kriterdir. Ürün veya hizmet hakkında bilgisiz bir tüketici bile reklamlar sayesinde satın alma davranışına yönelebilmektedir. Tüketici reklamlar aracılığıyla bilgi sahibi olduğu ürünler arasından seçimini yaparak ilgili ürün ya da hizmeti kullanmakta ve edinmiş olduğu deneyimlere bağlı olarak marka hakkında tutumunu geliştirmektedir.

8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

FABRİKA TANITIM FİLMİ ÇEKİMİ NEDİR? NEREDE YAPTIRILMALIDIR?

Tanıtım Filmi reklamın başlangıç aşamasıdır. Bir fabrika kurulduğunda pazarlamada kullanmak üzere ilk iş tanıtım filmini çektirmek olmalıdır. Sizlerin uzun uzun cümleerle anlatacağınızı tanıtım filmi

Tutundurma faaliyetlerinde hangi araçlardan yararlanılır?

5 farklı araçtan yararlanılır. Bunlar: -reklam -satış geliştirme -halkla ilişkiler -kişisel satış ve -doğrudan pazarlamadır. Reklam: Mal, hizmet veya fikirlerin belirli bir kişi veya kuruluş tarafında

bottom of page